De Ontslagbrief schrijven

Een ontslagbrief schrijven

Wilt je ontslag nemen op je werk? Je baan opzeggen is niet moeilijk. Wel is het slim om met een aantal zaken rekening te houden, zoals de opzegtermijn en het verlies van het recht op een WW-uitkering.
Daarnaast is het gebruikelijk eerst je leidinggevende op de hoogte te brengen in een persoonlijk gesprek. Daarna stuur je jouw werkgever de ontslagbrief om alles officieel af te ronden.

Wij laten je zien hoe u ontslag neemt en waar je op moet letten. Ook hebben een voorbeeldbrief voor je geschreven.

Hoe schrijf je een ontslagbrief?

In de ontslagbrief horen een aantal standaardonderdelen. Zet in je brief in ieder geval:

 • Je naam (met voorletters) en adres
 • De naam het adres van het bedrijf of instelling
 • De wettelijke duur van je opzegtermijn
 • De kennisgeving dat je het dienstverband opzegt en op welke datum je dat doet
 • Een correcte ondertekening (plaats, datum, naam en handtekening)
 • Bewijs van verzending opzegging (aangetekend versturen of de brief afgeven en verzoek te tekenen voor ontvangst)

Verder kun je:

 • Je ontslag redenen om te vertrekken toelichten
 • Schrijven over wat je hebt geleerd in het bedrijf of hoe je je hebt kunnen ontwikkelen. Heb je een fijne tijd gehad bij je werkgever? Schrijf dit dan ook in je brief. Zo kun je deze periode afsluiten met een goed en fijn gevoel.
 • Vragen om een positieve aanbevelingsbrief.
 • Aangeven dat je eventuele niet opgenomen vakantiedagen wilt opnemen in de opzegtermijn.
 • Een positieve indruk achterlaten. Misschien vraagt de werkgever jou nog eens voor een klus.

Waarom je een goede ontslagbrief nodig hebt

 1. opzegtermijn
 2. professionele reputatie
 3. laatste werkperiode vergemakkelijken

Voorbeeld Ontslagbrief

Om het makkelijker te maken hebben we een voorbeeld ontslagbrief voor je gemaakt. Zo kun je de brief meteen kopiëren en aanvullen met je eigen gegevens.

Je naam (voor- en achternaam)
Je adres

De naam van je werkgever 
Het adres van je werkgever 

Plaats, datum

Geachte [naam werkgever],

Via deze brief wil ik mijn ontslag indienen. Ik beëindig de arbeidsovereenkomst per direct met de wettelijk opzegtermijn van […] dagen/maanden. 

Graag wil ik jullie bedanken voor onze samenwerking en de leuke tijd die ik heb gehad. Ik heb veel geleerd bij [naam bedrijf] en dat neem ik zeker mee in het vervolg van mijn loopbaan. 

<optioneel>Graag wil ik benadrukken dat ik het bedrijf met spijt in het hart verlaat en dat ik hier altijd heel graag gewerkt heb.

Het spreekt voor zich dat ik tijdens deze periode zal zorgen voor een vlotte overdracht van mijn werk.

Met vriendelijke groet, 

Je naam (voor- en achternaam)

{ Handtekening }

Voorbeeld Ontslagbrief na het Ontslaggesprek

Je naam (voor- en achternaam)
Je adres

De naam van je werkgever 
Het adres van je werkgever 

Plaats, datum

Geachte [naam werkgever],

Zoals besproken op <datum> met <leidinggevende/manager>, heb ik besloten om een nieuwe uitdaging aan te gaan bij een andere werkgever. Hierbij wil ik dan ook mijn ontslag indienen. Ik zal mijn opzegtermijn van x weken/maanden respecteren, die zal ingaan op 1 september 20XX.

Ik wil u bedanken voor de aangename samenwerking.

Met vriendelijke groeten.

Je naam (voor- en achternaam)

{ Handtekening }

Tips voor het ontslagbrief schrijven:

Vergeet niet je arbeidsovereenkomst

Schrijft je ontslagbrief in de taal waarin je arbeidscontract is opgesteld. Lees dus je arbeidsovereenkomst na voor het opstellen van je ontslagbrief. Zo lees je eventueel afwijkende of anders relevante paragrafen over je ontslag. Bijvoorbeeld over je concurrentiebeding, waar je het met je werkgever over kunt hebben.

Ontslagbrief per e-mail versturen?

Je ingediende ontslag is pas officieel als je werkgever hier ook van op de hoogte is. Als je dus je ontslagbrief per mail verstuurd, vraag dan altijd om een schriftelijke bevestiging van ontslag. Zo niet, is je ontslag niet rechtsgeldig.

Persoonlijk of aangetekend versturen

Voor directe zekerheid kun je jouw ontslagbrief het beste aangetekend per post sturen of persoonlijk aan je leidinggevende overhandigen. Indien per post, bewaar het verzendbewijs.

Kort en Zakelijk

Maak de brief niet te lang en houdt het formeel. Persoonlijkere zaken heb je tijdens je persoonlijke gesprek al kunnen meedelen.

of

Vriendelijkere, informele versie

Afhankelijk van de omstandigheden waarin je vertrekt, kun je ook kiezen voor een vriendelijke versie. Je wilt toch geen bruggen verbranden. Afhankelijk van jouw situatie, kun je voor een vriendelijk afscheid gaan. De ontslagbrief is een document dat ingaat op jouw huidige situatie en band met je werkgever.

Zolang je maar duidelijk en overtuigd overkomt in je brief.

Je recht op WW-uitkering vervalt

Als je zelf je baan opzegt, vervalt je recht op een WW-uitkering. Dat komt doordat je zelf schuldig bent aan je eigen werkloosheid. Dat heet verwijtbaar werkloos.

Ontslag nemen tijdens ziekte

Ben je ziek geworden door het werk? Neem dan niet zelf ontslag, want je krijgt dan geen WW-uitkering en geen Ziektewetuitkering. Ook als je ziek bent en zelf ontslag neemt, ben je verwijtbaar werkloos.

Check of je een concurrentiebeding hebt

Wil je ontslag nemen en overstappen naar een nieuwe werkgever? Kijk dan altijd even na of er geen concurrentiebeding in je contract staat.

Een concurrentiebeding is een onderdeel van je contract waarin je afspreekt dat je niet binnen een bepaalde tijd of omgeving bij een concurrerend bedrijf mag gaan werken. Heb je hiervoor getekend? Dan zit je daar in principe aan vast, wanneer je nu vorige werkgever je daar geen toestemming voor verleent.

Is de ontslagbrief verplicht?

Verstuur altijd, via de officiële weg, nadat je je vertrek mondeling hebt aangekondigd, ook een formele ontslagbrief. Dit dient als bewijs dat je op tijd hebt opgezegd en dat je je opzegtermijn in acht hebt genomen. Doe je dit niet, dan kan je dat later problemen opleveren. Al schrijf je het op een servetje.