De Sollicitantencode tijdens het solliciteren

Je wordt als sollicitant geacht je aan bepaalde regels te houden. Deze regels zijn opgenomen in de sollicitatiecode. Hoewel je je hier sowieso minimaal aan dient te houden, kan een potentiële werkgever hier uitdrukkelijk om vragen bij de aanvang van een sollicitatiegesprek.

Kandidaten voor een sollicitatie

De sollicitantencode in een notendop

Een bedrijf mag van je verwachten dat je de sollicitantencode in acht neemt, maar je bent hier niet toe verplicht. Wel zal het uiteindelijk altijd in je voordeel werken als je je netjes aan de regels houdt. Hier tegenover staat dat de werkgever zich aan de sollicitatiecode houdt.

In de sollicitatiecode staat dat je eerlijk bent tijdens het sollicitatieproces en dat je alle relevante informatie op je cv vermeldt. De informatie die je tijdens het solliciteren van je potentiële werkgever krijgt, behoor je niet met derden te bespreken. Je komt je afspraken na, verschijnt op tijd en doet je niet beter voor dan je bent.

Je mag jezelf van je beste kant laten zien, maar hoeft er geen dingen bij te verzinnen. Solliciteer je bij meerdere bedrijven, dan geef je ook dit eerlijk aan.

Sollicitatiebrief Symbool

Solliciteren en arbeidsovereenkomst

Het is van belang dat je naar banen solliciteert die bij jouw cv passen. Zorg ervoor dat je aan de eisen van de functie kunt voldoen en dat je ook graag in een dergelijke functie wilt werken.

Zie je tijdens de sollicitatieprocedure alsnog van het solliciteren af, dan dien je dit zo snel mogelijk door te geven aan het bedrijf waarbij je gesolliciteerd hebt en aan te geven wat de reden hiervoor is.

Het liefst gaat het hier natuurlijk om een plausibele reden, bijvoorbeeld dat je bent aangenomen bij een andere onderneming. Sowieso wordt van je verwacht dat wanneer je het arbeidscontract eenmaal getekend hebt, je alle andere sollicitatieprocedures stopzet.

Kijk dus voor je solliciteert goed of de functie bij jouw cv past. Heb je jarenlange ervaring in de bediening, zoek dan ook naar een baan die daarop aansluit en zorg voor relevante informatie op je cv.

Verzin er geen dingen bij die helemaal niet waar zijn, maar houdt je netjes aan de feiten. En laat het weten wanneer je van de verdere sollicitatieprocedure afziet. Je mag er vanuit gaan dat het bedrijf waar je solliciteert zich dan op zijn beurt ook aan de sollicitatiecode houdt.