Het GZ-psycholoog CV Maken

Vrouwlijke gz-psycholoog houdt praktijk met een cliënt


Als GZ-psycholoog behandel je mensen met psychische stoornissen en problemen. De gz-psycholoog verricht generalistische diagnostiek en indicatiestelling en is in staat diverse behandelmethoden toe te passen. Je werkt vaak met een complexe doelgroep en onderzoek doen is een hoofdtaak binnen je functie.

Hoe overtuig je jouw toekomstige werkgever dat je dit in je hebt? Dat je de kennis en ervaring hebt als GZ-psycholoog en ook over de juiste competenties en vaardigheden beschikt? Dit begint bij een sterk CV.
Download hier onze voorbeeld CV’s, zodat jij met onze tips je eigen CV kan maken. Laat zien dat jij de juiste GZ-psycholoog bent.

De belangrijkste punten uit je CV

Laat je toekomstige werkgever merken wat voor een GZ-psycholoog CV ze voor zich hebben. Sta je geregistreerd als GZ-psycholoog in het BIG-register? Wanneer heb je voor het laatst opleidingen voor je accreditatie gedaan? Geef deze punten duidelijk weer in je CV.

Zorg naast deze kennis en ervaring dat jij als persoon goed naar voren komt. Hiermee onderscheid je je van andere psychologen die soortgelijke opleiding en ervaring hebben.

CV Voorbeeld GZ-psycholoog

Download deze voorbeelden onderaan de pagina

CV tips voor de gz-psycholoog

Door het toepassen van deze tips, zorg je voor een overzichtelijk CV. De werkgever leest direct wat jij kan, wat je ervaring is en wie jij bent als persoon.

Lengte van je CV: Waarschijnlijk vind je al je studies, cursussen en werkervaring allemaal even belangrijk. Zorg hier toch voor kwaliteit boven kwantiteit en geef jezelf maximaal twee pagina’s voor je CV. Bundel werkervaring, geef een korte en krachtige beschrijving en vermeld alleen relevante informatie.

Weinig ervaring: Geef aandacht aan wat je wel hebt gedaan, zoals studie, stage en bijbanen. Wat waren je favoriete vakken en waarom, met welke doelgroepen heb je gewerkt, waar heb je het meest van geleerd?

Logische volgorde: Begin met je meest recente werkervaring en bouw dit beneden af. Hiermee krijgt je toekomstige werkgever direct overzicht van jouw carrière tot dusver.

Maak het persoonlijk: veel gz-psychologen hebben dezelfde opleiding gedaan en hebben vergelijkbare werkervaring. Hoe onderscheid je je dan van de rest? Laat jezelf zien in je CV als persoon door persoonlijke toevoegingen zoals:

 • Doordat ik oprecht geïnteresseerd ben in mijn patiënten, krijg ik een persoonlijke band. Deze band schept vertrouwen, waardoor ik hen beter kan begeleiden.
 • De mooiste complimenten krijg ik tijdens een behandeling, wanneer alle emoties puur zijn en mijn patiënten oprecht dankbaar zijn voor mijn begeleiding.
 • Het mooiste vind ik het snelle schakelen in moeilijke situaties, door oplossingsgericht en tegelijk rustig te blijven, hebben mijn patiënten vaak niets door van deze situatie.
 • De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen samenwerken.

Onderdelen van je CV

Je CV bestaat uit een aantal onderdelen, zodat het overzichtelijk is voor de lezer. Neem de volgende onderdelen op in jouw CV:

Persoonlijke gegevens
Hoe en waar ben je te bereiken. Vermeld duidelijk je contactgegevens op je CV. Je naam, telefoonnummer, e-mailadres en woonplaats zijn het meest relevant.

Persoonlijk profiel
Schets een beeld van wie jij bent en wat ze van je kunnen verwachten. Geef wat steekwoorden of schrijf maximaal twee zinnen.

Werkervaring
Een korte beschrijving van je werkervaring, waarin je met tussenkopjes onderscheid maakt tussen werk, stages, bijbanen en vrijwilligerswerk. Maak een aantal ervaringen persoonlijk, zodat je goed laat zien wie jij als gz-psycholoog bent.

Opleidingen
Een korte beschrijving van je opleiding en relevante cursussen. Ook deze beschrijvingen kun je persoonlijk maken.

Competenties en vaardigheden
Als gz-psycholoog wil je laten zien dat je over de belangrijkste competenties en vaardigheden beschikt.

Cursussen en opleidingen
Geef een opsomming van de cursussen en opleidingen, hiermee laat je zien dat je leergierig bent en jezelf graag blijft ontwikkelen.

Psychologe Martine lacht naar de camera

 

Verantwoordelijkheden en taken gz-psycholoog

 • Beschrijf je verantwoordelijkheden, werkzaamheden en taken van je huidige en vorige functies als gz-psycholoog. Hiermee geef je je toekomstige werkgever een goed beeld van jouw ervaring.
 • Intakegesprekken voeren met patiënten
 • Inschatten van de aanmeldingsproblematiek
 • Uitvoeren van schoolobservaties
 • Uitvoeren van psychologisch onderzoek
 • Uitvoeren van behandelingen
 • Op basis van onderzoek, observatie en diagnose advies geven
 • Cliënten behandelen, informatie geven aan de cliënt en dit doorvoeren in het cliëntsysteem
 • Behandel- en begeleidingsplannen op maat schrijven
 • Collega’s adviseren en begeleiden bij de uitvoering van behandel- en begeleidingstrajecten
 • Fungeren als therapeut bij groepsbehandeling
 • Actief deelnemen aan werkoverleg en multidisciplinair teamoverleg (intake- en behandeloverleg)
 • Deelname aan multidisciplinaire casuïstiekbesprekingen
 • Werkbegeleiding geven aan basispsychologen
 • Het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van nascholing voor professionals en aan wetenschappelijk onderzoek
 • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van behandelprogramma’s
 • Ervaring met EMDR en schematherapie

Vaardigheden gz-psycholoog

Om goed je werk uit te voeren, heb je als gz-psycholoog bepaalde vaardigheden nodig. Lees in de vacature de vaardigheden die je toekomstige werkgever het belangrijkst vindt en benoem deze in ieder geval. Ga ook in op de vaardigheden die jij belangrijk vindt, zoals deze:

 • Sterke communicatievaardigheden naar patiënten en collega’s
 • Communicatie; sfeer van vertrouwen creëren
 • Goed luisteren om passende en persoonlijke zorgplannen te maken
 • Stressbestendig in acute situaties
 • Oog voor de situatie, voor details en het overkoepelende beeld
 • Professioneel handelen op basis van eigen inzichten
 • Continue streven naar optimalisatie van kennis en kunde
 • Doelen en prioriteiten stellen in balans tussen professioneel handelen, behoeften van de patiënt en die van de organisatie

Voorbeeld Competenties gz-psycholoog

Laat je toekomstige werkgever zien dat je beschikt over de juiste competenties om je werk als psycholoog goed uit te voeren. Benoem deze op je CV, zodat het direct duidelijk is dat jij bij deze functie past. De competenties waar je als gz-psycholoog over moet beschikken:

AnalytischBetrouwbaarDoorzetterVerantwoordelijk
IntegerFlexibelMotiverendWetenschappelijk
StessbestendigSociaalPersoonlijkNatuurlijke leider
ProfessioneelPatiëntgerichtEmpatischGedetailleerd

Opleidingen en werkveld

De gz-psycholoog heeft een academische vooropleiding psychologie, (ortho)pedagogiek of geestelijke gezondheidskunde op doctoraal of masterniveau. Na deze studie heb je een verdiepende opleiding gevolgd van 24 maanden. Na het succesvol afronden van deze opleiding kan de gz-psycholoog zich laten inschrijven in het BIG-register om te kunnen werken als gz-psycholoog.

Als gz-psycholoog kun je bij verschillende organisaties werken, zoals in de gevangenis of bij justitie, in de jeugdzorg of verpleeg- en verzorgingshuizen. In een psychiatrisch ziekenhuis, binnen de gehandicaptenzorg of in het speciaal onderwijs. Ook kun je ervoor kiezen om je eigen praktijk te starten, in het bedrijfsleven te werken of bij advies- en onderzoeksbureaus.

Download de GZ-Psycholoog CV Voorbeelden

gz-psycholoog cv

> CV – GZ-psycholoog (1).PDF

gz-psycholoog cv

> CV – GZ-psycholoog (2).PDF

gz-psycholoog cv

> CV – GZ-psycholoog (3).PDF

cv gz-psycholoog

> CV – GZ-psycholoog (4).PDF

cv gz-psycholoog

> CV – GZ-psycholoog (5).PDF

cv gz-psycholoog

> CV – GZ-psycholoog (6).PDF

cv gz-psycholoog

> CV – GZ-psycholoog (7).PDF

cv gz-psycholoog

> CV – GZ-psycholoog (8).PDF

cv gz-psycholoog

> CV – GZ-psycholoog (9).PDF

cv gz-psycholoog

> CV – GZ-psycholoog (10).PDF

cv gz-psycholoog

> CV – GZ-psycholoog (11).PDF

cv gz-psycholoog

> CV – GZ-psycholoog (12).PDF