Het CV maken als leraar, docent basisonderwijs

leraar basisonderwijs cv profiel foto

Als leraar in het basisonderwijs vervul je, zoals je weet, een belangrijke rol. Je geeft les aan kinderen en helpt ze op te groeien. De kinderen in de klas kijken naar je op en de ouders zijn dankbaar voor de goede zorgen.

Als leraar in het basisonderwijs heb je redelijk veel verantwoordelijkheid. Een school zal dan ook zoeken naar leraren die niet alleen genoeg ervaring hebben, maar ook over de juiste competenties beschikken en goed kunnen omgaan met allerlei soorten kinderen, ouders en collega’s.

Hoe zorg je ervoor dat jouw cv opvalt en dat je wordt aangenomen als docent in het basisonderwijs? Wij helpen je het perfecte cv op te stellen.

Download het voorbeeld-cv en stel aan de hand hiervan jouw eigen cv op.

Leraar Basisonderwijs CV Voorbeeld

Bovenstaande voorbeelden zijn gemaakt met CVSter (blauwe knop)

Het Leraar basisonderwijs CV maken

Wat staat er in het CV?

Een cv heeft een duidelijke structuur nodig. Hierin staan je gegevens vermeld. Eerst je persoonlijke en contactgegevens, gevolgd door werkervaring en genoten opleidingen. Bij de volgende kopjes kun je nadruk leggen op je sterke punten en vaardigheden,

Inhoudsopgave CV:

 1. Persoonlijke gegevens
 2. Persoonlijk profiel
 3. Werkervaring (en eventuele nevenactiviteiten)
 4. Opleidingen en gevolgde cursussen
 5. Vaardigheden / competenties
 6. Talen
 7. Hobby’s & interesses
 8. Referenties

1. Persoonlijke gegevens

Het eerste onderdeel op ieder cv (zie ook het voorbeeld) zijn deze persoonlijke gegevens

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Geboortedatum

2. Persoonlijk profiel (optioneel)

In het profielgedeelte stel je jezelf voor in enkele zinnen. Wie je bent, wat je kunt en waar ben je naar op zoek bent op werkgebied.

Voorbeelden Profielen:

 1. Enthousiaste leerkracht met 5 jaar ervaring in het basisonderwijs. Bekwaam in differentiëren en aanpassen van lessen om aan de behoeften van individuele leerlingen te voldoen. Sterke communicatie- en organisatievaardigheden om effectief te werken met leerlingen, ouders en collega’s.
 2. Innovatieve docent met ervaring in het lesgeven aan kinderen met leer- en gedragsproblemen. Gepassioneerd over het implementeren van nieuwe technologieën in de klas om het leren te verbeteren. Uitstekende beheersing van klassenmanagement en differentiatie om een positieve leeromgeving te creëren.
 3. Toegewijde leraar met een sterke achtergrond in het lesgeven van wetenschap en technologie in het basisonderwijs. Adept in het opzetten van experimenten en demonstraties om de nieuwsgierigheid van leerlingen te wekken en hun begrip te verdiepen. Creatief in het bedenken van innovatieve manieren om les te geven en het leerproces leuker te maken.
 4. Bekwame docent met meer dan 10 jaar ervaring in het lesgeven aan meertalige leerlingen. Biedt effectieve instructie en ondersteuning aan kinderen die Engels als tweede taal leren en helpt hen hun taalvaardigheden te verbeteren. Sterk in het samenwerken met collega’s en ouders om een positieve en ondersteunende leeromgeving te creëren.

3. Werkervaring

Bij het vermelden van de werkervaring vermeld je minimaal de volgende gegevens:

 • Functietitel
 • Data van de uitgevoerde functie (begin en einde maand+jaar)
 • Werkgever: naam & plaats
 • Een opsomming van jouw taken en verantwoordelijkheden

Hoewel het voor de functie van kassière en/of kassamedewerker vaak geen harde eis is om werkervaring te hebben. Mocht je iets van werkervaring hebben, is dat zeker waardevol.

Voorbeeld:

Werkervaring sectie cv voorbeeld
Juf Nancy bij de deuropening van haar klas

Voorbeeld Taken en Verantwoordelijkheden

Op je cv vermeld je jouw vorige functies. Hierbij beschrijf je kort welke taken en verantwoordelijkheden je had als leraar in het basisonderwijs. Door deze punten te noemen, kan jouw potentiële werkgever zien wat jij kunt. Taken en verantwoordelijkheden om te benoemen:

 • Lesplannen opstellen met korte en langetermijndoelstellingen
 • Lessen voorbereiden (materialen verzamelen, inlezen in onderwerpen, etc.)
 • Leerlingen dagelijks begeleiden en lesgeven
 • Gebruikmaken en bedenken van verschillende didactische werkvormen
 • Orde handhaven tijdens de les
 • Een veilige omgeving voor leerlingen creëren
 • Leerlingen stimuleren in hun sociale vaardigheden
 • Activiteiten organiseren en begeleiden
 • Toetsen en examens voorbereiden en leerlingen hierin begeleiden
 • Gemaakte toetsen en opdrachten nakijken
 • Leerlingen observeren en hun gedrag evalueren
 • Problemen bij leerlingen signaleren
 • Handelingsplannen ontwikkelen
 • Contact met leerlingen individueel onderhouden
 • Contact met ouders en de voortgang van de leerlingen bespreken
 • Oudergesprekken organiseren en leiden
 • Samenwerken met collega’s (d.m.v. werkoverleg, vergadering etc.)
 • Dossiers van leerlingen bijhouden
 • Leerlingen voorbereiden op het voortgezet onderwijs
 • Onderdeel uitmaken van het managementteam van de school
 • Op de hoogte zijn van maatschappelijke ontwikkelingen en problemen
 • Onderwijsassistenten of stagiairs begeleiden

4. Stages

Stagelopen is een belangrijk onderdeel van een lerarenopleiding, omdat het lesgeven vooral een kwestie van praktijkervaring is. Zelfs zonder werkervaring kan je aan de hand van je stages laten zien dat je geschikt bent voor de functie, omdat je al voor de klas hebt gestaan. Het is daarom essentieel om alle stages die je hebt uitgevoerd tijdens je opleiding op je cv te vermelden. Voor elke stage vermeld je kort de stageschool, welke klas je hebt lesgegeven en wat je hebt geleerd.

Voorbeeld:

 • LIO-stagiair bij Basisschool De Wingerd, Rotterdam (januari 2012 – juni 2012)
  • Onder begeleiding lesgegeven aan groep 1-2, groep 3 en groep 6
  • Succesvolle organisatie van de eerste Koningsspelen van de school
docent basisonderwijs voor een volle klas

5. Opleidingen en cursussen

In verband met het lerarentekort worden ook kandidaten zonder onderwijsachtergrond ingezet. Jouw lerarenopleiding kan daarom een belangrijk voordeel zijn op jouw onderwijs-cv. Plaats het onderdeel ‘Opleidingen’ direct onder je persoonlijk profiel, zodat dit goed opvalt indien je nog weinig werkervaring hebt opgedaan. Vermeld naast de opleiding(en) die je hebt gevolgd ook welke lesbevoegdheid je hebt behaald. Verder is het aan te raden om ook relevante onderwijs gerelateerde cursussen op te nemen in je cv.

Noteer per onderdeel:

 • De periode waarin studie heeft plaatsgevonden (maandjaar)
 • Naam & plaats van de instelling
 • Vermeld of de studie of opleiding is afgerond

Opleidingen

 • Bachelor Lager Onderwijs (behaald), UC Leuven, Leuven (september 2008 – juni 2012)
Cursussen
 • Rekendiagnostiek (behaald in 2017)
 • Anti-pestcoördinator (behaald in 2015)
 • EHBO (behaald in 2013)
Kleurpotloden die naast elkaar liggen op papier

6. Vaardigheden & Competenties leraar basisonderwijs

Leraren spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het gaat dan om het overdragen van kennis, maar ook het overdragen van vaardigheden. Zo leren kinderen ook sociale vaardigheden en leren ze hoe ze kennis opdoen: ze leren leren.

Om leerlingen als docent goed te kunnen begeleiden, zijn bepaalde vaardigheden nodig. Maar welke vaardigheden zijn nu juist belangrijk om op je CV te zetten als docent?

Je leest ze hieronder:

Competenties van een docent (basisonderwijs)

 • analyseren
 • betrokkenheid tonen
 • geloofwaardigheid uitstralen
 • oordeelkundig handelen
 • oplossingen leveren
 • anderen begrijpen
 • continu leren en ontwikkelen
 • duidelijke feedback geven
 • een positief leerklimaat creëren
 • expertise delen
 • ideeën verkopen
 • kennis helder en gestructureerd overdragen
 • kritische zin tonen, meningen en informatie duidelijk weergeven
 • op het publiek inspelen
 • relaties opbouwen met mensen
 • spiegelen
 • voortgang bewaken
 • informatie verzamelen
 • presenteren

Extra onderdelen op je cv

Door het toevoegen van extra onderdelen, kun je meer over jouw persoonlijkheid vertellen. Je kunt laten zien wat je tijdens stages hebt geleerd of dat je wekelijks vrijwilligerswerk doet.

Extra onderdelen die interessant zijn als je solliciteert als leraar basisonderwijs:

– Talen: Als leraar in het onderwijs geef je ook vaak Engelse les. Laat daarom blijken dat je goed bent in Engels.

– Stages: Stages zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding tot leraar basisonderwijs. Je leert veel van het werken met kinderen in de praktijk. Door ook je stages te noemen, laat je zien dat je veel ervaring hebt opgedaan in het onderwijs.

– Cursussen: Extra cursussen kunnen een toevoeging zijn op je cv. Heb je bijvoorbeeld een cursus Bevoegdheid Bewegingsonderwijs gevolgd, dan is dat het vermelden waard. En heb je bijvoorbeeld een EHBO-cursus gedaan of een BHV-certificaat gehaald, vermeld dit dan ook op jouw cv.

– Vrijwilligerswerk: Werken als docent in het basisonderwijs betekent dat je een maatschappelijke functie hebt. Door te laten zien dat je vrijwilligerswerk hebt gedaan, bevestig je dat je graag andere mensen helpt. Zet het op cv als je voorleesouder bent, vluchtelingen Nederlands leert of als je kookt in een bejaardenhuis.

Benodigde opleidingen

Om les te mogen geven als docent in het basisonderwijs dien je een lesbevoegdheid te hebben. Deze bevoegdheid heb je als je beschikt over een PABO-diploma. De PABO is een Hbo-opleiding die je zowel voltijd als in deeltijd kunt volgen.

Daarnaast kun je met een aantal andere opleidingen ook als leraar in het basisonderwijs werken. Met een universitair diploma kun je een extra traject volgen voor de opleiding tot leraar in het basisonderwijs.

Met al deze tips je zelf een perfect cv maken. Zorg dat je zoveel mogelijk informatie over jezelf geeft, zodat jouw toekomstige werkgever een beeld krijgt van wat je kunt bieden en jou voor een gesprek uitnodigt.

Download Voorbeeld Cv’s: leraar basisonderwijs, docent & leerkracht