CV Orthopedagoog maken

Rond foto van een vrouwelijke orthopedoog

Als orthopedagoog houd je je bezig met problematische leer- en opvoedsituaties van kinderen. Je adviseert ouders over de opvoeding en je begeleidt kinderen en hun ouders wanneer de opvoeding of de ontwikkeling van de kinderen niet verloopt zoals dit hoort. Ook verricht je diagnostiek zoals het afnemen van onderzoeken over de intelligentie, naar aandachtsfuncties of naar de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Je werkt in een omgeving die afwijkt van ‘normale situaties’, wat veel van jou als orthopedagoog vraagt.

Hoe overtuig je jouw toekomstige werkgever dat je dit goed kan? Dat je de kennis en ervaring hebt als orthopedagoog en ook over de juiste competenties en vaardigheden beschikt? Dit begint bij een sterk CV. Zie hier meer van onze voorbeeld CV’s, zodat jij met onze tips voorbereid bent op het cv maken. Laat zien dat jij de juiste orthopedagoog bent.

CV Voorbeeld Orthopedagoog

De belangrijkste punten uit je CV

Laat je toekomstige werkgever merken wat voor een orthopedagoog ze voor zich hebben. Sta je geregistreerd in het orthopedagoog in het kwaliteitsregister? Wanneer heb je voor het laatst opleidingen voor je accreditatie gedaan? Ben je gespecialiseerd? Geef deze punten duidelijk weer in je CV.

Zorg naast deze kennis en ervaring dat jij als persoon goed naar voren komt. Hiermee onderscheid je je van andere orthopedagogen die soortgelijke opleiding en ervaring hebben.

CV tips voor de orthopedagoog

Door het toepassen van deze tips, zorg je voor een overzichtelijk CV. De werkgever leest direct wat jij kan, wat je ervaring is en wie jij bent als persoon.

Lengte van je CV:
Waarschijnlijk vind je al je studies, cursussen en werkervaring allemaal even belangrijk. Zorg hier toch voor kwaliteit boven kwantiteit en geef jezelf maximaal twee pagina’s voor je CV. Bundel werkervaring, geef een korte en krachtige beschrijving en vermeld alleen relevante informatie.

Weinig ervaring:
Geef aandacht aan wat je wel hebt gedaan, zoals studie, stage en bijbanen. Wat waren je favoriete vakken en waarom, met welke doelgroepen heb je gewerkt, waar heb je het meest van geleerd?

Logische volgorde:
Begin met je meest recente werkervaring en bouw dit beneden af. Hiermee krijgt je toekomstige werkgever direct overzicht van jouw carrière tot dusver.

Maak het persoonlijk:
Veel orthopedagogen hebben dezelfde opleiding gedaan en hebben vergelijkbare werkervaring. Hoe onderscheid je je dan van de rest? Laat jezelf zien in je CV als persoon door persoonlijke toevoegingen zoals:

 • Doordat ik oprecht geïnteresseerd ben in zowel de kinderen als de ouders, krijg ik een persoonlijke band. Deze band schept vertrouwen, waardoor ik hen beter kan begeleiden.
 • Het mooiste compliment voor mij is wanneer de ouders als het kind zich goed voelen en samen werken aan een voor hun fijne situatie.
 • Rustig blijven en kinderen het gevoel geven dat ze hoe dan ook goed genoeg zijn, dit helpt hen goede vooruitgang te boeken
 • De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen samenwerken.

Onderdelen van je CV

Je CV bestaat uit een aantal onderdelen, zodat het overzichtelijk is voor de lezer. Neem de volgende onderdelen op in jouw CV:

1. Persoonlijke gegevens
Hoe en waar ben je te bereiken. Vermeld duidelijk je contactgegevens op je CV. Je naam, telefoonnummer, e-mailadres en woonplaats zijn het meest relevant.

2. Persoonlijk profiel
Schets een beeld van wie jij bent en wat ze van je kunnen verwachten. Geef wat steekwoorden of schrijf maximaal twee zinnen.

3. Werkervaring
Een korte beschrijving van je werkervaring, waarin je met tussenkopjes onderscheid maakt tussen werk, stages, bijbanen en vrijwilligerswerk. Maak een aantal ervaringen persoonlijk, zodat je goed laat zien wie jij als orthopedagoog bent.

4. Opleidingen
Een korte beschrijving van je opleiding en relevante cursussen. Ook deze beschrijvingen kun je persoonlijk maken.

5. Competenties en vaardigheden
Als orthopedagoog wil je laten zien dat je over de belangrijkste competenties en vaardigheden beschikt.

6. Cursussen en opleidingen
Geef een opsomming van de cursussen en opleidingen, hiermee laat je zien dat je leergierig bent en jezelf graag blijft ontwikkelen.

Verantwoordelijkheden en taken orthopedagoog

 • Beschrijf je verantwoordelijkheden, werkzaamheden en taken van je huidige en vorige functies als orthopedagoog. Hiermee geef je je toekomstige werkgever een goed beeld van jouw ervaring.
 • Kinderen en jeugdige cliënten met een verscheidenheid aan klachten behandelingen
 • Cliënten zowel face-to-face als met behulp van e-Health behandelprogramma’s behandelen
 • Cliënten individueel en in groepsverband behandeld
 • Meehelpen bij de ontwikkeling van het nieuwe behandelaanbod
 • Grote kennis van en ervaring opgedaan met CGT en EMDR
 • Behandelprogramma’s ontwikkeld
 • Het voeren van gesprekken met kinderen, ouders en de school
 • Het zelfstandig opstellen en uitvoeren van handelingsplannen
 • Verantwoordelijk voor verslaglegging
 • Remedial Teaching lessen ontwikkeld en geven
 • Voorbereiden en uitvoeren van weerbaarheidstrainingen
 • Vanuit een multidisciplinair verband samengewerkt
 • Vormgegeven aan de multidisciplinaire manier van werken
 • Samen met cliënten een behandelplan opgesteld
 • Behandelplannen afgestemd met andere specialisten binnen mijn team
 • Naastbetrokkenen (ouders en/of partners) van cliënten betrokken bij de behandeling
 • Het coördineren en aansturen van de studiebegeleiding en bijlessen
 • Tweewekelijks overleg met mentoren
 • Contact met externe specialisten en partners
 • Inschattingen maken van crisissituaties op basis van ingebrachte casuïstiek
 • Sociaal werkers ondersteunen en coachen bij crisis en meervoudige casuïstiek
 • Kwaliteit van zorg bewaken

Vaardigheden orthopedagoog

Om goed je werk uit te voeren, heb je als orthopedagoog bepaalde vaardigheden nodig. Lees in de vacature de vaardigheden die je toekomstige werkgever het belangrijkst vindt en benoem deze in ieder geval. Ga ook in op de vaardigheden die jij belangrijk vindt, zoals deze:

 • Sterke communicatievaardigheden naar patiënten en collega’s
 • Goed luisteren om passende en persoonlijke zorgplannen te maken
 • Stressbestendig
 • Enthousiast en positief in elke situatie
 • Vakinhoudelijk een uitblinker
 • Ik heb een helder beoordelingsvermogen
 • Cliënten en collega’s ervaren het contact met mij als laagdrempelig en toegankelijk
 • Oog voor de situatie, voor details en het overkoepelende beeld

Competenties orthopedagoog

Laat je toekomstige werkgever zien dat je beschikt over de juiste competenties om je werk als orthopedagoog goed uit te voeren. Benoem deze op je CV, zodat het direct duidelijk is dat jij bij deze functie past. De competenties waar je als orthopedagoog over moet beschikken:

EerlijkBetrouwbaarDoorzetterVerantwoordelijk
IntegerFlexibelMotiverendLoyaal
NauwkeurigSociaal en warmPersoonlijkPositief
ProfessioneelPatiëntgerichtEmpatischWetenschappelijk

Opleidingen en werkveld

Om als orthopedagoog te werken ben je afgestudeerd aan de WO-opleiding Pedagogische Wetenschappen. Tijdens of na deze opleiding heb je de mogelijkheid om de diagnostische aantekening te behalen, dit is een groot voordeel voor werkgevers wanneer je dit hebt. Tijdens je studie kun je je specialiseren in Je kunt je specialiseren in gedrags- en opvoedingsproblemen in de jeugdzorg, opvoeding en ondersteuning van personen met beperkingen of problemen in het onderwijs.

De meeste orthopedagogen werken in een praktijk, op een school, binnen de gehandicaptenzorg, binnen de geestelijke gezondheidszorg, in de jeugdzorg of bij de overheid.

Download CV Voorbeelden Orthopedagoog in PDF

Erica_de_Lange_-_CV_-_Orthopedagoog (0)

Erica_de_Lange_-_CV_-_Orthopedagoog (1)

Erica_de_Lange_-_CV_-_Orthopedagoog (2)

Erica_de_Lange_-_CV_-_Orthopedagoog (3)

Erica_de_Lange_-_CV_-_Orthopedagoog (4)

Erica_de_Lange_-_CV_-_Orthopedagoog (5)

Erica_de_Lange_-_CV_-_Orthopedagoog (6)

Erica_de_Lange_-_CV_-_Orthopedagoog (7)

Erica_de_Lange_-_CV_-_Orthopedagoog (8)

Erica_de_Lange_-_CV_-_Orthopedagoog (9)

Erica_de_Lange_-_CV_-_Orthopedagoog (10)

Erica_de_Lange_-_CV_-_Orthopedagoog (11)