Het CV Pedagogisch medewerker kinderopvang maken

Pedagogisch medewerker kinderopvang CV foto


Als pedagogisch medewerker kinderopvang houd je je bezig met de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen.

Hierbij ligt de nadruk op het begeleiden van zowel het kind als individu als van de groep. Dit doe je vanuit een gestructureerde didactische/ pedagogische aanpak en het stimuleren van ouderbetrokkenheid.

Hoe overtuig je jouw toekomstige werkgever dat ze aan jou een goede pedagogisch medewerker hebben? Dit begint bij een sterk CV. Download hier onze voorbeeld CV’s, zodat jij met onze tips voorbereid bent op het cv maken. Laat zien dat jij de juiste pedagogisch medewerker bent.

De belangrijkste punten uit je CV

Laat je toekomstige werkgever merken wat voor een pedagogische medewerker ze voor zich hebben. Welke opleiding heb je gedaan? Wanneer heb je voor het laatst een cursus gedaan? Wat zijn jouw sterkste eigenschappen? Geef deze punten duidelijk weer in je CV.

Zorg naast deze kennis en ervaring dat jij als persoon goed naar voren komt. Hiermee onderscheid je je van andere pedagogisch medewerkers die soortgelijke opleiding en ervaring hebben.

CV Voorbeeld Pedagogisch medewerker kinderopvang

CV tips voor de pedagogisch medewerker

Door het toepassen van deze tips, zorg je voor een overzichtelijk CV. De werkgever leest direct wat jij kan, wat je ervaring is en wie jij bent als persoon.

Lengte van je CV: Waarschijnlijk vind je al je studies, cursussen en werkervaring allemaal even belangrijk. Zorg hier toch voor kwaliteit boven kwantiteit en geef jezelf maximaal twee pagina’s voor je CV. Bundel werkervaring, geef een korte en krachtige beschrijving en vermeld alleen relevante informatie.

Weinig ervaring: Geef aandacht aan wat je wel hebt gedaan, zoals studie, stage en bijbanen. Wat waren je favoriete vakken en waarom, met welke doelgroepen heb je gewerkt, waar heb je het meest van geleerd?

Logische volgorde: Begin met je meest recente werkervaring en bouw dit beneden af. Hiermee krijgt je toekomstige werkgever direct overzicht van jouw carrière tot dusver.

Maak het persoonlijk: pedagogisch medewerkers hebben dezelfde opleiding gedaan en hebben vergelijkbare werkervaring. Hoe onderscheid je je dan van de rest? Laat jezelf zien in je CV als persoon door persoonlijke toevoegingen zoals:

 • Ouders geven me vaak het compliment dat ik een goede balans creëer tussen opvoeding en spelen
 • Zelf in drukke periodes rustig blijven, werkt rustgevend voor de kinderen
 • De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen samenwerken.
 • Feedback die ik van collega’s krijg is dat ik eerlijk, kritisch en optimistisch ben. Dit vinden ze fijn samenwerken.

De Onderdelen van het CV

1. Persoonlijke gegevens

Hoe en waar ben je te bereiken. Vermeld duidelijk je contactgegevens op je CV. Je naam, telefoonnummer, e-mailadres en woonplaats zijn het meest relevant.
Je nationaliteit of een foto zijn niet essentieel.

2. Persoonlijk profiel (optioneel)

Schets een beeld van wie jij bent en wat ze van je kunnen verwachten. Geef wat steekwoorden of schrijf maximaal twee zinnen.

3. Werkervaring

 Een korte beschrijving van je werkervaring, waarin je met tussenkopjes onderscheid maakt tussen werk, stages, bijbanen en vrijwilligerswerk. Maak een aantal ervaringen persoonlijk, zodat je goed laat zien wie jij als pedagogisch medewerker bent.

4. Opleidingen

Een korte beschrijving van je opleiding en relevante cursussen. Heb je bijvoorbeeld module 1 en 2 van de VVE opleiding afgerond, dan geeft deze kennis je extra toegevoegde waarde voor de werkgever. Dit geeft je een voordeel op de andere kandidaten.

6. Competenties en Vaardigheden

Als pedagogisch medewerker wil je laten zien dat je over de belangrijkste competenties en vaardigheden beschikt.

7. Cursussen en Opleidingen

Geef een opsomming van de cursussen en opleidingen, hiermee laat je zien dat je leergierig bent en jezelf graag blijft ontwikkelen.

Verantwoordelijkheden en taken pedagogisch medewerker

Beschrijf je verantwoordelijkheden, werkzaamheden en taken van je huidige en vorige functies als pedagogisch medewerker. Hiermee geef je je toekomstige werkgever een goed beeld van jouw ervaring.

 • Verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van handelingsplannen
 • Het uitwisselen van informatie met ouders, verzorgen en scholen
 • Communiceren met ouders en verzorgers
 • Het voorbereiden en uitvoeren van activiteiten
 • Een warme overdracht en afstemming met de basisschool verzorgen op het gebied van pedagogisch-educatief handelen
 • Omgang met de ouders en interne begeleiding en zorg bieden
 • Vanuit interactievaardigheden opbrengstgericht werken
 • Overdragen van expertise op anderen
 • Het bieden van structuur
 • Creëren van een sfeer binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen
 • De ontwikkeling van kinderen vastleggen
 • Vorderingen en knelpunten binnen de ontwikkeling bespreken
 • Het maken van groepsplannen, handelingsplannen en kind volgsystemen
 • Goed samenwerken met collega’s en elkaar steunen binnen het werk waar nodig

Vaardigheden pedagogisch medewerker

Om goed je werk uit te voeren, heb je als pedagogisch medewerker bepaalde vaardigheden nodig. Lees in de vacature de vaardigheden die je toekomstige werkgever het belangrijkst vindt en benoem deze in ieder geval. Ga ook in op de vaardigheden die jij belangrijk vindt, zoals:

 • Communiceert makkelijk met ouders
 • Samenwerken met collega’s, een echte teamplayer
 • Zelfstandig kunnen werken
 • Sterk in je schoenen staan
 • Creatief zijn
 • Intuïtief handelen
 • Goed luisteren om passende en persoonlijke begeleiding te bieden
 • Enthousiast en positief

Competenties pedagogisch medewerker

Laat je toekomstige werkgever zien dat je beschikt over de juiste competenties om je werk als pedagogisch medewerker goed uit te voeren. Benoem deze op je CV, zodat het direct duidelijk is dat jij bij deze functie past. De competenties waar je als pedagogisch medewerker over moet beschikken:

VriendelijkBetrouwbaarAccuraatLeergierig
VerantwoordelijkFlexibelIntegerMotiverend
RustInlevend vermogenPersoonlijkAnalytisch
IntuitieLefEmpatischDoorzetter

Opleidingen en werkveld pedagogisch medewerker

Om als pedagogisch medewerker te werken beschik je over een kindgericht diploma op mbo-3, mbo-4 of hbo-niveau, die je kwalificeert om te werken in de kinderopvang.

Download CV Voorbeeld Pedagogisch medewerker kinderopvang

CV Pedagogisch medewerker kinderopvang
> CV Pedagogisch_Medewerker_kinderopvang.PDF

CV Pedagogisch medewerker kinderopvang

> CV Pedagogisch_Medewerker_kinderopvang (1).PDF

CV Pedagogisch medewerker kinderopvang

> CV Pedagogisch_Medewerker_kinderopvang (2).PDF

CV Pedagogisch medewerker kinderopvang
> CV Pedagogisch_Medewerker_kinderopvang (3).PDF

CV Pedagogisch medewerker kinderopvang
> CV Pedagogisch_Medewerker_kinderopvang (4).PDF

CV Pedagogisch medewerker kinderopvang
> CV Pedagogisch_Medewerker_kinderopvang (5).PDF

CV Pedagogisch medewerker kinderopvang

> CV Pedagogisch_Medewerker_kinderopvang (6).PDF

CV Pedagogisch medewerker kinderopvang

> CV Pedagogisch_Medewerker_kinderopvang (7).PDF

CV Pedagogisch medewerker kinderopvang

> CV Pedagogisch_Medewerker_kinderopvang (8).PDF

CV Pedagogisch medewerker kinderopvang

> CV Pedagogisch_Medewerker_kinderopvang (9).PDF

CV Pedagogisch medewerker kinderopvang

> CV Pedagogisch_Medewerker_kinderopvang (10).PDF

CV Pedagogisch medewerker kinderopvang

> CV Pedagogisch_Medewerker_kinderopvang (11).PDF