Het CV Psycholoog CV & Voorbeelden

Psychologe Martine lacht naar de camera

Een goed gestructureerd en professioneel cv is van essentieel belang bij het solliciteren naar een baan als psycholoog. Het cv fungeert als jouw visitekaartje en biedt werkgevers een eerste indruk van jouw vaardigheden, ervaring en geschiktheid voor de functie.

In dit artikel vind je een gedetailleerde en stapsgewijze handleiding om een indrukwekkend cv te maken voor een baan als psycholoog, inclusief cv voorbeelden, relevante secties en tips om je cv nog sterker te maken.

CV Psycholoog Voorbeelden

Het Psycholoog Cv Maken: Stap-voor-Stap

Wat staat er op het CV?

 1. Persoonlijke gegevens
 2. Persoonlijk profiel
 3. Werkervaring
 4. Opleidingen
 5. Cursussen en Trainingen
 6. Referenties
 7. Vaardigheden en Competenties

Stap 1: Persoonlijke gegevens

Begin je cv met het vermelden van je persoonlijke gegevens. Dit omvat:

 1. Naam: Vermeld je volledige naam op een prominente plaats bovenaan het cv.
 2. Contactgegevens: Voeg je telefoonnummer, e-mailadres en optioneel je adres toe. Zorg ervoor dat de contactgegevens correct en up-to-date zijn.
 3. Profielfoto: Hoewel het niet verplicht is, kan het toevoegen van een professionele foto bijdragen aan een positieve eerste indruk.

Stap 2: Persoonlijk profiel (optioneel)

Het persoonlijke profiel biedt een beknopte samenvatting van wie je bent als psycholoog en wat je te bieden hebt. Dit gedeelte moet werkgevers overtuigen van jouw geschiktheid voor de functie. Vermeld de volgende punten:

 • Jouw specialisatie: Benadruk je expertisegebied binnen de psychologie, zoals klinische psychologie, neuropsychologie of arbeids- en organisatiepsychologie.
 • Sterke punten: Noem enkele van jouw belangrijkste sterke punten, zoals empathie, communicatieve vaardigheden, probleemoplossend vermogen, enzovoort.
 • Doelstelling: Geef aan wat jouw doel is als psycholoog en wat je wilt bereiken in jouw carrière.

Stap 3: Opleiding en certificeringen

In dit gedeelte vermeld je jouw opleidingsachtergrond en eventuele relevante certificeringen. Let op de volgende punten:

 • Vermeld de naam van de instelling, universiteit of hogeschool waar je jouw diploma hebt behaald.
 • Geef de exacte titel van jouw diploma en vermeld de afstudeerdatum.
 • Voeg eventuele aanvullende opleidingen, cursussen of workshops toe die relevant zijn voor de functie als psycholoog.
 • Vergeet niet certificeringen zoals de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) of Eerstelijnspsychologie te vermelden.

Stap 4: Werkervaring

Het gedeelte ‘Werkervaring’ is van groot belang voor een cv van een psycholoog. Hier geef je een gedetailleerd overzicht van je eerdere werkervaring op het gebied van de psychologie.

Bij elke werkervaring moet je het volgende vermelden:

 • Functietitel: Vermeld de functie die je bekleedde, bijvoorbeeld “Klinisch Psycholoog” of “Psycholoog in opleiding tot GZ Psycholoog”.
 • Organisatie: Geef de naam van de instelling, kliniek, ziekenhuis of praktijk waar je hebt gewerkt.
 • Werkperiode: Vermeld de begin- en einddatum van je dienstverband.
 • Taken en verantwoordelijkheden: Geef een gedetailleerde beschrijving van je belangrijkste taken en verantwoordelijkheden als psycholoog. Dit kan onder andere het uitvoeren van diagnostische evaluaties, het opstellen en implementeren van behandelplannen, het uitvoeren van therapieën en het evalueren van de voortgang van patiënten omvatten.
 • Populaties en stoornissen: Noem de specifieke populaties waarmee je hebt gewerkt (bijvoorbeeld kinderen, volwassenen, ouderen) en eventuele specifieke stoornissen of problematieken waar je ervaring mee hebt, zoals angststoornissen, depressie, trauma, verslaving, enzovoort.
 • Resultaten en prestaties: Benoem eventuele bijzondere resultaten of prestaties die je hebt behaald, zoals succesvolle behandelingen, positieve feedback van patiënten, of het leiden van groepssessies.

Voorbeeld Verantwoordelijkheden en taken psycholoog

 • Beschrijf je verantwoordelijkheden, werkzaamheden en taken van je huidige en vorige functies als psycholoog. Hiermee geef je je toekomstige werkgever een goed beeld van jouw ervaring.
 • Cliënten klinisch behandeld met alle voorkomende psychische problematiek
 • Verslavingsproblematiek behandelingen uitgevoerd
 • Focus op persoonlijkheids- en stemmingsproblematiek
 • Individuele en groepen cliënten met psychiatrische en psychosociale klachten begeleid en behandeld
 • De wensen en mogelijkheden van de cliënt als uitgangspunt genomen voor hun herstel en zelfredzaamheid
 • Het verrichten van intakes
 • Het verrichten van diagnostiek en indicatiestelling
 • Het mede-opstellen en uitvoeren van behandelplannen
 • Coördineren en bewaken van de uitvoering van de vastgestelde behandeldoelen
 • Nauwe samenwerking met de regiebehandelaar
 • Bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van behandelmethoden
 • Wekelijks een multidisciplinair overleg gevoerd
 • Psychodiagnostisch onderzoek uitvoeren
 • Adviesgesprekken voeren met volwassenen en ouderen
 • Volwassenen en ouderen behandeld met uiteenlopende problematiek, zowel in basis-ggz als specialistische ggz
 • Samengewerkt in een hecht multidisciplinair behandelteam
 • Ervaring opgedaan met psychische interventie in re-integratietrajecten
 • Methodische begeleiding geboden in de vorm van psycho-educatie en psychologische behandeling
 • Ambulante gesprekken voeren
 • Heftige dynamieken in de groep met cliënten beheersbaar houden en deze positief beïnvloed
 • De ontwikkeling van cliënten volgen
 • Behandelgesprekken voeren
 • Behandelplannen evalueren en bijstellen waar nodig
 • Behandelrapportages schrijven in het elektronisch cliëntenregistratiedossier

Tips voor het gedeelte ‘Werkervaring’:

 • Begin met je meest recente werkervaring en werk terug naar oudere posities.
 • Gebruik actiegerichte taal om je verantwoordelijkheden en prestaties te beschrijven, zoals “ontwikkelde en implementeerde evidence-based behandelplannen” of “coördineerde multidisciplinair overleg om de beste zorg te waarborgen”.
 • Focus op relevante ervaring en benadruk specifieke behandelmethoden of therapeutische benaderingen waar je bekend mee bent.
 • Vergeet niet om vrijwilligerswerk, stages of onderzoekservaring op te nemen als ze relevant zijn voor de functie waarop je solliciteert.
Aantekeningen psycholoog

Stap 5: Vaardigheden

In het gedeelte ‘Vaardigheden’ kun je een lijst maken van je belangrijkste vaardigheden als psycholoog.

Dit kan onder andere omvatten:

 • Diagnostische vaardigheden: Vermeld specifieke diagnostische instrumenten en methoden waar je ervaring mee hebt, zoals gestructureerde interviews, psychologische tests of observaties.
 • Therapeutische benaderingen: Noem de therapeutische benaderingen waarmee je vertrouwd bent, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT), oplossingsgerichte therapie, EMDR, of andere evidence-based methoden.
 • Onderzoeksvaardigheden: Geef aan of je ervaring hebt met het uitvoeren van onderzoek, het verzamelen en analyseren van gegevens, en het schrijven van onderzoeksrapporten.
 • Communicatieve vaardigheden: Vermeld je vermogen om effectief te communiceren met patiënten, collega’s en andere zorgverleners, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Culturele sensitiviteit: Benadruk je bekwaamheid om culturele diversiteit te respecteren en rekening te houden met culturele achtergronden in de behandeling.

Stap 6: Certificeringen en Lidmaatschappen

In dit gedeelte kun je eventuele relevante certificeringen en lidmaatschappen vermelden. Denk hierbij aan:

 • Registratie: Als psycholoog is het belangrijk om je registratiestatus te vermelden, zoals BIG-registratie in Nederland of NIP-registratie als lid van het Nederlands Instituut van Psychologen.
 • Lidmaatschappen: Geef aan of je lid bent van professionele organisaties of verenigingen zoals het NIP, de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten), of andere relevante brancheverenigingen.

Extra secties:

Afhankelijk van je ervaring en prestaties, kun je overwegen om aanvullende secties aan je cv toe te voegen, zoals:

 • Onderzoekservaring: Vermeld eventuele onderzoeksprojecten waaraan je hebt deelgenomen, inclusief je rol, de onderzoeksmethoden en de belangrijkste bevindingen.
 • Publicaties en presentaties: Als je artikelen in wetenschappelijke tijdschriften hebt gepubliceerd of presentaties hebt gegeven op conferenties, kun je deze vermelden.
 • Onderscheidingen en prijzen: Als je erkenning hebt ontvangen voor je werk, zoals prijzen of onderscheidingen, is dit een waardevolle aanvulling op je cv.
 • Trainingen en workshops: Geef aan welke aanvullende trainingen, workshops of seminars je hebt bijgewoond die relevant zijn voor je vakgebied.

Tips voor het maken van een sterk cv:

 • Houd het cv beknopt en overzichtelijk, beperk het tot maximaal twee pagina’s.
 • Gebruik een professionele en duidelijke lay-out met een consistent lettertype.
 • Controleer grondig op grammaticale en spelfouten. Laat iemand anders je cv lezen om fouten te voorkomen.
 • Pas het cv aan op de specifieke functie waarop je solliciteert. Benadruk de relevante ervaring en vaardigheden.
 • Zorg ervoor dat de informatie relevant, accuraat en up-to-date is.

Conclusie:

Het maken van een cv als psycholoog vereist zorgvuldige aandacht voor detail en een goed gestructureerde presentatie van je vaardigheden, ervaring en prestaties. Door de stappen in deze handleiding te volgen, kun je een indrukwekkend cv creëren dat werkgevers overtuigt van jouw geschiktheid voor de functie. Vergeet niet om je cv regelmatig bij te werken en aan te passen aan nieuwe ervaringen en prestaties. Met een sterk cv ben je goed op weg om jouw carrière als psycholoog verder vorm te geven.

De belangrijkste punten uit je CV

Laat je toekomstige werkgever merken wat voor een psycholoog ze voor zich hebben. Wanneer heb je voor het laatst opleidingen gedaan? Waar ben je in gespecialiseerd? Ben je BIG-geregistreerd om zelf diagnoses te stellen? Geef deze punten duidelijk weer in je CV.

Zorg naast deze kennis en ervaring dat jij als persoon goed naar voren komt. Hiermee onderscheid je je van andere psychologen die soortgelijke opleiding en ervaring hebben.

Vaardigheden Psycholoog CV

Om goed je werk uit te voeren, heb je als psycholoog bepaalde vaardigheden nodig. Lees in de vacature de vaardigheden die je toekomstige werkgever het belangrijkst vindt en benoem deze in ieder geval. Ga ook in op de vaardigheden die jij belangrijk vindt, zoals deze:

 • Communicatief sterke professional naar zowel collega’s als cliënten
 • Verantwoordelijk binnen het werk en een goede planner
 • Communicatie: sfeer van vertrouwen creëren
 • Goed luisteren om passende en persoonlijke zorgplannen te maken
 • Stressbestendig in acute situaties
 • Emotioneel stabiel om met stevige kritiek om te gaan
 • Professioneel handelen op basis van eigen inzichten
 • Continue streven naar optimalisatie van kennis en kunde

Competenties: Psycholoog CV

Laat je toekomstige werkgever zien dat je beschikt over de juiste competenties om je werk als psycholoog goed uit te voeren. Benoem deze op je CV, zodat het direct duidelijk is dat jij bij deze functie past. De competenties waar je als psycholoog over moet beschikken:

Opleidingen en werkveld

De psycholoog heeft de WO-opleiding Psychologie afgerond. Deze studie is gericht op wetenschappelijke theorieën, wetenschappelijke onderzoeken en statistiek. Houd je het bij deze studie, dan ben je basispsycholoog zonder BIG-registratie en mag je geen diagnose stellen. Wil je dit wel, dan volg je nog de tweejarige BIG of GGZ-opleiding.

Als psycholoog kun je bij verschillende organisaties werken, zoals in de gevangenis of bij justitie, in de jeugdzorg of verpleeg- en verzorgingshuizen. In een psychiatrisch ziekenhuis, binnen de gehandicaptenzorg of in het speciaal onderwijs. Ook kun je ervoor kiezen om je eigen praktijk te starten, in het bedrijfsleven te werken of bij advies- en onderzoeksbureaus.