CV Docent Wiskunde & CV Gids

Als docent wiskunde geef je les aan leerlingen over, cijfers, cijfers en cijfers. Wiskunde is een vak waarin je veel uitlegt en leerlingen begeleidt om de vanzelfsprekendheid in cijfers te ontdekken. Daarnaast bereid je je lessen voor, geef je les, kijk je huiswerk na en zorg je ervoor dat je leerlingen zich ontwikkelen. Heb jij het in je?

Met een sterk CV Wiskunde Docent overtuig je jouw toekomstige werkgever dat jij een goede docent wiskunde bent. Download hier onze voorbeeld CV’s, zodat jij met onze tips je eigen sterke CV kan maken. Laat zien dat jij de juiste docent wiskunde bent.

Voorbeeld CV Docent Wiskunde

CV Maken

Deze CV’s zijn onderaan deze pagina te downloaden in PDF

CV tips voor de docent wiskunde

Door het toepassen van deze tips, zorg je voor een overzichtelijk CV. De werkgever leest direct wat jij kan, wat je ervaring is en wie jij bent als persoon.

Lengte van je CV:
Waarschijnlijk vind je al je studies, cursussen en werkervaring allemaal even belangrijk. Zorg hier toch voor kwaliteit boven kwantiteit en geef jezelf maximaal twee pagina’s voor je CV. Bundel werkervaring, geef een korte en krachtige beschrijving en vermeld alleen relevante informatie.

Weinig ervaring:
Geef aandacht aan wat je wel hebt gedaan, zoals studie, stage en bijbanen. Wat waren je favoriete vakken en waarom, met welke doelgroepen heb je gewerkt, waar heb je het meest van geleerd?

Logische volgorde:
Begin met je meest recente werkervaring en bouw dit beneden af. Hiermee krijgt je toekomstige werkgever direct overzicht van jouw carrière tot dusver.

Maak het persoonlijk: veel docenten wiskunde hebben dezelfde opleiding gedaan en hebben vergelijkbare werkervaring. Hoe onderscheid je je dan van de rest? Laat jezelf zien in je CV als persoon door persoonlijke toevoegingen zoals:

 • Doordat ik oprecht geïnteresseerd ben in mijn leerlingen, krijg ik een persoonlijke band. Deze band schept vertrouwen, waardoor ik hen beter kan lesgeven.
 • Het mooiste compliment heb ik gekregen van een leerling, die na mijn begeleiding met een mooi cijfer over is gegaan
 • Rustig blijven en kinderen het gevoel geven dat ze hoe dan ook goed genoeg zijn, dit helpt hen goede vooruitgang te boeken
 • De sfeer luchtig houden en blijven lachen is mijn kracht binnen lesgeven

Onderdelen van je CV

Je CV bestaat uit een aantal onderdelen, zodat het overzichtelijk is voor de lezer. Neem de volgende onderdelen op in jouw CV:

Persoonlijke gegevens:
Hoe en waar ben je te bereiken. Vermeld duidelijk je contactgegevens op je CV. Je naam, telefoonnummer, e-mailadres en woonplaats zijn het meest relevant.

Persoonlijk profiel:
Schets een beeld van wie jij bent en wat ze van je kunnen verwachten. Geef wat steekwoorden of schrijf maximaal twee zinnen.

Werkervaring:
Een korte beschrijving van je werkervaring, waarin je met tussenkopjes onderscheid maakt tussen werk, stages, bijbanen en vrijwilligerswerk. Maak een aantal ervaringen persoonlijk, zodat je goed laat zien wie jij als docent wiskunde bent.

Opleidingen:
Een korte beschrijving van je opleiding en relevante cursussen. Ook deze beschrijvingen kun je persoonlijk maken.

Competenties en vaardigheden:
Als docent wiskunde wil je laten zien dat je over de belangrijkste competenties en vaardigheden beschikt.

Cursussen en opleidingen:
Geef een opsomming van de cursussen en opleidingen, hiermee laat je zien dat je leergierig bent en jezelf graag blijft ontwikkelen.

Verantwoordelijkheden en taken docent wiskunde

Beschrijf je verantwoordelijkheden, werkzaamheden en taken van je huidige en vorige functies als docent wiskunde. Hiermee geef je je toekomstige werkgever een goed beeld van jouw ervaring.

 • Lesgeven aan VMBO en Havo in de bovenbouw
 • Lesgeven aan Havo en VWO in de onderbouw
 • Leerlingen motiveren voor het vak wiskunde
 • Meedenken binnen de sectie om de lessen verder te ontwikkelen
 • Lessen voorbereiden
 • Opstellen van lesplannen
 • Samenstellen, plannen, afnemen, nakijken en bespreken van toetsen
 • Huiswerk nakijken
 • Leerbehoeften van leerlingen laten aansluiten op de lessen
 • De ontwikkeling van de leerlijn versterken
 • Lesstoffen differentiëren
 • Leerlingen motiveren
 • Ervaring met lesgeven aan examenklassen
 • Voor een goed leerrendement voor iedere leerling zorgen
 • Ouderavondgesprekken voeren
 • Vergaderingen bijwonen met andere collega’s
 • Deskundigheidsbevordering zoals workshops volgen
 • Mentor zijn meer voor meerdere klassen

Vaardigheden docent wiskunde

Om goed je werk uit te voeren, heb je als docent wiskunde bepaalde vaardigheden nodig. Lees in de vacature de vaardigheden die je toekomstige werkgever het belangrijkst vindt en benoem deze in ieder geval. Ga ook in op de vaardigheden die jij belangrijk vindt, zoals deze:

 • Sterke communicatievaardigheden naar leerlingen en collega’s
 • Rustig uitleggen
 • Goed luisteren
 • Stressbestendig
 • Enthousiast en positief in elke situatie
 • Motiverend en inspirerend

Competenties docent wiskunde

Beschik jij over de juiste competenties om je werk als docent wiskunde goed uit te voeren? Benoem de volgende competenties op je CV, zodat het direct duidelijk is dat jij bij deze functie past. De competenties waar je als docent wiskunde over moet beschikken:

EerlijkBetrouwbaarDoorzetterVerantwoordelijk
IntegerFlexibelMotiverendLoyaal
NauwkeurigSociaalPersoonlijkStreng
ProfessioneelInspirerendEmpathischGedetailleerd

Opleidingen en werkveld

Om als docent wiskunde te werken heb je een eerstegraads- of tweedegraads onderwijsbevoegdheid nodig. Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid mag je lesgeven op de middelbare school aan alle klassen, het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie en praktijkonderwijs. Met de tweedegraadslesbevoegdheid geldt hetzelfde, behalve dat je op de middelbare school alleen aan de onderbouw les mag geven.

Als docent wiskunde heb je de HBO-lerarenopleiding voortgezet onderwijs gevolgd (tweedegraads bevoegdheid) of de lerarenopleiding master aan het HBO of aan de universiteit (eerstegraads bevoegdheid). De meeste docenten wiskunde werken op middelbare scholen.

Download het CV Docent Wiskunde in PDF & JPEG

Docent Wiskunde CV Voorbeeld

Docent Wiskunde – CV (0).PDF

CV Docent Wiskunde

Docent Wiskunde – CV (1).PDF

CV Voorbeeld Docent Wiskunde

Docent Wiskunde – CV (2).PDF

Docent Wiskunde CV Voorbeeld

Docent Wiskunde – CV (3).PDF

CV Docent Wiskunde

Docent Wiskunde – CV (4).PDF

CV Voorbeeld Docent Wiskunde

Docent Wiskunde – CV (5).PDF

Docent Wiskunde CV Voorbeeld

Docent Wiskunde – CV (6).PDF

Docent Wiskunde Ervaring CV

Docent Wiskunde – CV (7).PDF

CV Voorbeeld Docent Wiskunde

Docent Wiskunde – CV (8).PDF

Docent Wiskunde CV Voorbeeld

Docent Wiskunde – CV (9).PDF

CV Wiskunde Docent

Docent Wiskunde – CV (10).PDF

CV Voorbeeld Docent Wiskunde

Docent Wiskunde – CV (11).PDF