Gaten in het cv opvullen

Kandidaten voor een sollicitatie

Je bent een periode niet aan het werk geweest en hebt nu
je een gat in je cv? Geen nood. Gaten in het cv zijn veelvoorkomend en niet ongewoon. De vraag is hoe je hiermee omgaat bij het maken van je cv.
 Je wilt goed voor de dag komen met je cv, zonder meteen vragen op te roepen bij je sollicitatie. Hoe je dat doet, leggen we hier verder uit.

Bijna de helft van de werkende bevolking heeft een gat van drie maanden of langer in zijn of haar cv. De meest voorkomende redenen zijn werkeloosheid, ziekte en zorgen voor kinderen. Een gat in je cv is geen afwijkend verschijnsel. Een goede opvulling in je cv kan helpen negatieve gevolgen te minimaliseren en voorkomen. Zo kun je toch ontspannen een gesprek voeren bij je sollicitatie en uitleg geven over je situatie.

Gaten in het curriculum vitae zijn voor recruiters en werkgevers op zich helemaal geen obstakel, zolang je hier juist mee omspringt. Verklaar waarom er gaten zijn ontstaan en hoe deze zijn gevuld. Een juiste verklaring ligt hieraan ten grondslag.

Redenen voor een gat in het cv:

 • Studeren
 • Omscholing
 • Vrijwilligerswerk
 • Ziekte
 • Mantelzorg
 • Zorgen voor kinderen
 • Het maken van een lange reis
 • Politiek
 • Eigen onderneming gestart
 • Sabbatical
 • Overlijden
 • etc.

Gaten altijd opvullen

Je wilt een toekomstige werkgever tonen dat je niet stil bent blijven zitten in werkloze periode. Laat zien dat je aan je eigen ontwikkeling bent blijven werken in de periodes dat je niet bij het arbeidsproces betrokken bent geweest. Dit kan bijvoorbeeld door het volgen van een cursus, het doen van vrijwilligers werk of een vorm van een bedrijfsstage. Laat een werkgever zien dat je actief en nuttig bent geweest.

Aangeven wat je tussentijds hebt ondernomen

Liegen op je cv is niet verstandig. Kiezen wat je wel of juist niet vermeld is uiteraard een goed alternatief. 
 Wanneer je een goede rede hebt voor een periode van werkeloosheid, geef hier dan openheid van zaken in door te vermelden wat je wel hebt gedaan in die tussentijd. Als je geen rede opgeeft op je cv, dan probeert een werkgever dat voor zichzelf in te vullen om zich duidelijkheid te verschaffen. Een goede reden zal zoveel mogelijk negatieve associaties wegnemen die anders mogelijk (onbedoeld) worden gewekt.

Twee recruiters bekijken een cv met gat

Gaten in het cv opvullen met nevenactiviteiten

Tijdens een periode van werkeloosheid is het verstandig bezig te blijven met nuttige activiteiten. Hiermee toon je aan dat je naast het zoeken van werk actief bezig bent geweest, zo voorkom je dat je wordt gezien als onproductief. Zolang je je bezighoudt met ‘gezonde’ activiteiten ziet een werkgever dat je van ieder moment gebruikmaakt om effectief bezig te blijven. Je hebt bijvoorbeeld in een werkloze periode aan bijscholing gedaan, meer vrijwilligerswerk ondernomen bij je sportvereniging of je bent juist lang op reis te gegaan om je opnieuw te oriënteren op je carrière of toekomst.

Zo laat je jezelf zien als productief persoon en doorzetter in je zoektocht naar een baan. In geval van bijvoorbeeld ziekte, is het niet altijd relevant om je productief te verantwoorden voor bepaalde periodes. Probeer toch altijd een positieve spin te geven waar mogelijk.


Gaten in het cv opvullen met competenties

Vrijwel in alle vacatures spelen specifieke vaardigheden een grote rol. Een andere manier om een gat te vullen in je cv is het kiezen voor een vaardigheden-cv. Dit type cv richt zich op jouw vaardigheden en is niet, zoals het chronologisch cv, een opsomming van je werkervaring. 
Hiermee schep je de mogelijkheid je vaardigheden volledig te benadrukken en de aandacht weg te nemen van je werk opsomming. Een werkgever of recruiter zal natuurlijk gaten in data toch opmerken, dus ook hier het advies om eerlijk te blijven.

Gaten verhullen door CV lay-out

Wanneer je niet goed kunt aantonen waarmee je actief bent geweest in een werkloze periode, zijn er aan aantal cv opmaak trucs die je kunt gebruiken:

Tijdsaanduiding
De meest gebruikte oplossing voor werkzoekende met een gat in het cv, is om de tijdsaanduiding op het cv aan te passen. Door geen maanden aan te duiden op je cv, maar alleen jaartallen kun je eenvoudig grotere intervallen camoufleren. Deze truc heeft als nadeel dat je cv als minder overzichtelijk wordt ervaren.

Focus op ervaring
Wanneer je over jarenlange werkervaring beschikt zal het opvallen van deze aanduiding minder opmerkelijk zijn tussen de vele alinea’s over werkervaring. Bij weinig en minder werkervaring is deze truc niet te adviseren. Hiermee zul je dan juist vragen oproepen bij een werkgever, waardoor die, zoals eerder vermeld, negatieve associaties bij je zal oproepen.

Inkorten CV
Een andere tactiek om gaten op het cv op te vullen, is het alleen vermelden van relevante werkervaring. Door hier zodanig mee te spelen (als je voldoende verschillende werkervaring hebt), kun je werkervaring proberen zo te presenteren dat opgedane gaten lijken samen te vallen met perioden van minder relevant werk. Kort je cv dus in naar juist één of twee pagina’s

Kansen, Voordelen en Tips

– Als sollicitant kun je met cv gaten juist jouw persoonlijk verhaal vertellen en jezelf zelfs onderscheiden.

– Iedereen heeft wel ergens gaten op het cv. Aan jou de kans en mogelijkheid hier juist iets moois van te maken. Laat zien wat voor waardevols je hebt gedaan. Wees en blijf eerlijk op een manier die jouw siert.

– Curriculum Vitae betekent letterlijk ‘levenslijn’. De levensloop van velen gaat niet enkel over opleiding en werkervaringen.

– De financiële crisis is alweer even achter ons, maar de gaten op het cv als gevolgd daarvan nog altijd onuitwisbaar. Reorganisaties en massale ontslagen worden vandaag de dag als bekend fenomeen uit het verleden gezien. Geen schaamte dus,

– Gaten van vele jaren door zorg voor kinderen is een verklaring van een actief, zorgzaam en toegewijd leven.

– Indien een gat niet groter is dan een jaar, valt het gat minder op.