Een Engels CV & Voorbeelden

Bij het solliciteren in het buitenland, voor een internationaal bedrijf of voor een functie waarvan de vacaturetekst in het Engels is opgesteld, is het essentieel om een Engels CV op te stellen. Het proces om een Engels CV te maken is over het algemeen niet ingewikkeld, maar er zijn wel enkele verschillen ten opzichte van een Nederlands CV die je moet begrijpen. In dit artikel bespreken we deze verschillen en geven we je praktische tips om een professioneel Engels CV te creëren.

Engelse CV Documenten in Microsoft World .Docx

Gratis Engels cv’s als MS Word bestand zijn hier te vinden.

De Basiselementen van een Engels CV

1. Titel van het CV

Het benoemen van je CV kan variëren op basis van de locatie van je sollicitatie:

 • Voorbeeld: In Nederland en veel delen van Europa, gebruik je “Curriculum Vitae.”
 • Voorbeeld: Als je solliciteert in de Verenigde Staten, is “Resume” de meest gebruikte term.

2. Persoonlijke Gegevens (Personal Details)

Deze sectie bevat informatie zoals je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe je dit kunt opstellen:

Personal Details

 • Full Name: John Smith
 • Address: 123 Main Street, Amsterdam, Netherlands
 • Email: john.smith@email.com
 • Phone: +31 123 456 789

Het is van belang om privacywetgeving in acht te nemen bij het delen van persoonlijke informatie.

3. Profiel (Profile)

Het profiel, ook wel “Summary” of “Career Objective” genoemd, is een beknopte samenvatting van wie je bent als professional en wat je zoekt in je carrière. Pas dit aan op de specifieke functie waarop je solliciteert. Een voorbeeld:

Resume Profile
“Dynamic and results-driven marketing professional with over 7 years of experience in creating and executing innovative marketing strategies for global tech companies. Proven track record of boosting brand awareness, increasing lead generation, and driving revenue growth. Skilled in market analysis, digital advertising, and campaign management. Strong communicator with a talent for collaborating across cross-functional teams and translating complex ideas into actionable plans. Seeking an opportunity to leverage my expertise and passion for marketing to drive exceptional results for a forward-thinking organization.”

Resume Profile
“Dedicated software engineer with a solid background in full-stack web development and a passion for problem-solving. Over 5 years of experience in designing and implementing efficient, maintainable, and scalable software solutions. Proficient in multiple programming languages, including JavaScript, Python, and Java. Adept at collaborating with teams to deliver high-quality products within tight deadlines. Continuously seeking new challenges and opportunities to expand my skill set and make a meaningful impact through innovative technology solutions.”

4. Datumnotatie

De notatie van datums kan variëren, maar het is belangrijk om consistent te zijn. Mogelijke notaties zijn:

 1. 14 July 2018
 2. July 14, 2018
 3. July 14th, 2018
 4. 14th July, 2018
 5. Jul. 2018 – Oct. 2020
 6. 2015 – 2019
 7. August 2020 – Present

5. Werkervaring (Work Experience)

Dit is een van de belangrijkste secties van je CV. Het beschrijft je eerdere werkervaring en dient in omgekeerd chronologische volgorde te worden vermeld. Hier zijn voorbeelden van hoe je dit kunt opstellen:

Work Experience
Marketing Manager, XYZ Corporation, London, UK
April 2018 – June 2022

 • Led a cross-functional team of 10 professionals and successfully executed integrated marketing campaigns, resulting in a 30% increase in annual revenue.
 • Developed and implemented a comprehensive digital marketing strategy, boosting online engagement by 40%.
 • Collaborated with the sales department to create customer-focused content, leading to a 25% increase in lead conversion rates.
 • Managed a marketing budget of $500,000, optimizing spending and achieving a 15% reduction in costs.
 • Received the “Marketing Excellence Award” in 2020 for outstanding performance and contributions to company growth.

Zorg ervoor dat je duidelijk je prestaties en verantwoordelijkheden beschrijft en, waar mogelijk, kwantificeert.

6. Opleiding (Education)

In deze sectie beschrijf je je academische achtergrond in omgekeerd chronologische volgorde. Een voorbeeld:

Education

Associate of Arts (AA) in Graphic Design, Community College of San Francisco, San Francisco, CA
August 2009 – May 2011

 • Completed coursework in graphic design principles, digital media, and visual communication.
 • Worked on design projects for local businesses and gained practical experience.
 • Graduated with an Associate of Arts degree in Graphic Design.High School Diploma, Lincoln High School, New York, NY
September 2011 – June 2015

 • Achieved excellence in academics and was part of the school’s honor society.
 • Actively participated in extracurricular activities, including debate club and community service.
 • Graduated as the class valedictorian and received a High School Diploma.

Vermeld je meest recente opleiding bovenaan en benadruk indien van toepassing je proefschrift of afstudeerproject.

Andere Overwegingen voor je Engels CV

 • Referenties (References): Als je internationaal solliciteert, zijn referenties vaak belangrijker dan voor een Nederlandse functie. Je kunt de contactgegevens van referenties direct opnemen in je CV of simpelweg vermelden dat referenties op aanvraag beschikbaar zijn.
 • Cursussen en Stages (Courses and Internships): Je kunt afzonderlijke secties voor cursussen en stages toevoegen aan je Engels CV. Hiermee kun je relevante training en ervaring benadrukken.
 • Hobby’s en Nevenactiviteiten (Hobbies and Extracurricular Activities): Hoewel het minder gebruikelijk is om hobby’s in een Engels CV te vermelden, kan dit in sommige gevallen relevant zijn.
 • Talen (Languages) en Vaardigheden (Skills): Benadruk je taalvaardigheden en relevante vaardigheden, vooral als je solliciteert voor internationale posities.
 • Professionele Vertaling: Overweeg om je Engelse CV te laten nakijken door een professionele vertaler of een ‘native speaker’ om ervoor te zorgen dat je profiel en beschrijvingen correct zijn vertaald.

FAQ – Veelgestelde Vragen

1. Wat is het verschil tussen een Engels en Nederlands CV?

Het belangrijkste verschil tussen een Engels en Nederlands CV is de taal en enkele formatieve details. Een Engels CV is meestal omgekeerd chronologisch opgebouwd en heeft een ‘Personal Details’-sectie, ‘Profile’ of ‘Summary’. Bovendien heeft een Engels CV specifieke conventies voor het vermelden van geboortedatum, foto’s en referenties, afhankelijk van het land waarin je solliciteert.

2. Hoe ziet de opbouw van een Engels CV eruit?

Een Engels CV begint meestal met ‘Personal Details’, gevolgd door een ‘Profile’ of ‘Summary’. Dan vermeld je je ‘Work Experience’ (werkervaring) en ‘Education’ (opleidingen) in omgekeerd chronologische volgorde. Andere secties omvatten ‘Courses’ (cursussen), ‘Internships’ (stages), ‘Skills’ (vaardigheden), en ‘Languages’ (talen). Je kunt ook een ‘References’ (referenties) sectie toevoegen.

3. Wat is het juiste formaat voor een Engels CV?

Een Engels CV mag meestal niet langer zijn dan twee pagina’s. Als je solliciteert bij een Amerikaans bedrijf, beperk het dan tot één pagina. Gebruik duidelijke kopjes en genummerde pagina’s. Vermeld je gegevens bovenaan. Opleidingen en werkervaring worden omgekeerd chronologisch vermeld.

4. Moet ik mijn foto toevoegen aan een Engels CV?

In de Verenigde Staten wordt het toevoegen van een foto aan een CV over het algemeen afgeraden vanwege antidiscriminatiewetten. In het Verenigd Koninkrijk en andere landen is het echter aanvaardbaar. Controleer de lokale normen waar je solliciteert en handel dienovereenkomstig.

5. Hoe maak ik een overtuigend ‘Profile’?

Het ‘Profile’ of ‘Summary’ is een persoonlijke samenvatting van je CV. Beschrijf in maximaal 5 zinnen wie je bent, je sterke punten, persoonlijke eigenschappen en het soort baan dat je zoekt. Zorg ervoor dat het relevant is voor de functie waarnaar je solliciteert.

6. Welke datumsnotaties kan ik gebruiken?

Datums kunnen op verschillende manieren worden genoteerd in een Engels CV. Enkele voorbeelden zijn: “14 July 2018,” “July 14, 2018,” “July 14th, 2018,” of “14th July, 2018.” Kies een notatie en houd je eraan voor consistentie.

7. Moet ik referenties vermelden op mijn Engels CV?

Referenties zijn belangrijker bij internationale sollicitaties. Je kunt ze direct op je CV vermelden met naam en contactgegevens, of je kunt de zin gebruiken: “References available upon request.” Vermeld in ieder geval dat je referenties hebt, zelfs als je ze pas later verstrekt.

8. Hoe vertaal ik mijn opleiding naar het Engels?

Vertaal je opleidingen naar het Engels, en zorg voor de juiste terminologie voor schoolniveaus. Bijvoorbeeld, “VMBO” vertaalt naar “Pre-vocational secondary education,” en “HBO” naar “Higher professional education.” Als de vertaling onduidelijk is, beschrijf dan de opleiding kort en duidelijk.

9. Moet ik vermelden of ik een diploma heb behaald?

Het is gebruikelijk om te vermelden of je een diploma hebt behaald naast de vermelding van je opleidingen. Dit geeft werkgevers meer inzicht in je onderwijsachtergrond.

Dit FAQ-gedeelte beantwoordt enkele veelgestelde vragen over het opstellen van een Engels CV voor internationale sollicitaties. Onthoud dat conventies kunnen variëren, afhankelijk van het land en de branche waarin je solliciteert. Pas je CV aan op basis van de specifieke verwachtingen en normen van de werkgever.