Je geloof vermelden op het cv?

Geloof

Het maken van je cv is vaak een tijdrovende bezigheid, je wilt jezelf per slot van rekening zo goed mogelijk presenteren. Vooral het nauwkeurig omschrijven van je vorige betrekkingen vergt de nodige inspanning. Na het optekenen van je personalia, genoten opleidingen en voormalige werkgevers vermelden mensen vaak nog wat extra informatie over hun privéleven. Juist dit schijnbaar onbelangrijk deel van je cv heeft over het algemeen de warme belangstelling van recruiters. Liefhebberijen, hobby’s en je vrijetijdsbesteding zeggen meer over je dan je denkt.

Waarom je geloof niet vermelden?

Je vraagt je wellicht af of het verplicht is om in je cv aan te geven of je gelovig bent? Laten we daar een duidelijk antwoord op geven: nee, je hoeft dat niet te doen. Er bestaat natuurlijk ook geen enkele relatie tussen de kennis en kunde die je nodig hebt voor een nieuwe baan en jouw geloofsovertuiging. Die twee staan absoluut los van elkaar. Voor veel mensen geldt dat hun geloofsovertuiging vooral belangrijk is in de privésfeer. Je geloof deel je immers met vrienden en familie, maar niet met collega’s. Vermelden van geloof kan nadelig uitpakken.

Waarom je geloof juist wél vermelden?

Recruiters zijn vaak op zoek naar kandidaten met een bepaalde achtergrond, ook is interessant in welke levensfase men zit. Wie bijvoorbeeld kandidaten zoekt voor een promotieteam voor een nieuw en hip sportdrankje zal jonge mensen selecteren die gewend zijn zich in het uitgaansleven te begeven. Zoekt men een vertrouwenspersoon, dan krijgen mensen met een levensbeschouwelijke achtergrond vaak de voorkeur. Vanuit dat oogpunt is je geloof vermelden dus wel degelijk zinvol.

Je geloof wél of niet vermelden

Natuurlijk is dat je eigen keuze. Je moet je wel realiseren dat je geloofsovertuiging deel uitmaakt van je persoonlijkheid. Uiteindelijk wil je graag een baan die goed bij jouw achtergrond en persoonlijkheid past. In dat opzicht lopen je eigen belangen en die van je toekomstige werkgever parallel. Misschien is het daarom verstandig zoveel mogelijk van jezelf te laten zien, en ja: daar hoort je geloofsovertuiging ook bij.