Talen op je cv vermelden

Internationale vlaggen

Spreek je meerdere talen? Dan is verstandig die talen op je cv te vermelden. Het spreken, schrijven of enkel kunnen begrijpen van een vreemde taal staat namelijk goed op je cv. Ook al heeft de vreemde taal niets met de functie te maken waarop je wilt solliciteren. Op het cv vermeld je talen die je redelijk beheerst.

Zo vermeld je talen op je CV

Onder een kopje: “Talen” of “Talenkennis”: Heb je geen officieel certificaat van je taalniveau om je niveau te kwalificeren, dan gebruik je de volgende termen: Moedertaal (uitstekend), Vloeiend, goed, redelijk of matig. Je kunt dan ook nog onderscheid maken tussen lezen, schrijven en spreken. Je eigen taal is je moedertaal. Wees eerlijk, maar vermijd valse bescheidenheid.

Terminologie

 • Moedertaal
 • Vloeiend
 • Goed
 • Redelijk
 • Matig

Voorbeeld talenkennis op het CV

talenkennis taalvaardigheid op het cv voorbeeld

Relevantie van talen

Talen op je cv vermelden is altijd goed, maar niet standaard. We leven in een globale maatschappij. Tijd en afstand weerhouden ons niet van contacten met welk land dan ook.

Een taal spreken betekent het beheersen van een andere manier van denken. Zo heeft iedere taal zijn eigen expressies en uitingen. Het beheersen van twee of zelfs meer moedertalen kan je zeer sterk onderscheiden bij internationale organisaties en bedrijven.

Internationaal solliciteren?
Je zou kunnen denken dat iedereen spreekt Engels, maar ten eerste is dat niet waar (Nederlanders is het beste in Engels) en ten tweede gaat het hier nu om jouw kwaliteiten.


Internationale standaard aanduiding talenkennis

Heb je taalcertificaten, cursussen gevolgd of ben je meertalig? Vermeld dan je talenkennis zoals hieronder vermeld.

A1 t/m C2 of “relatief”?

Deze aanduiding is opgesteld door het Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Deze objectieve aanduidingen zijn handig wanneer specifiek gevraagd wordt naar beheersing van bepaalde taalniveaus. Zie de tabel hieronder wat het niveau is van A1, A2, B1, B2, C1 en C2.

 • A- Niveau: basisgebruiker
 • A1: Volledige beginner
 • A2: Beginner
 • B- Niveau: onafhankelijke gebruiker
 • B1: Half gevorderd
 • B2: Gevorderd
 • C- Niveau: vaardige gebruiker
 • C1: Vergevorderd
 • C2: (Bijna) moedertaal
Taalvaardigheid
EngelsC1
FransB1
DuitsA2

Als je een taal in het voortgezet onderwijs hebt gehad spreek je al op B1 niveau, maar als je daar geen certificaat van hebt, is het beter om je niveau te kwalificeren met uitstekend, redelijk of matig (niet bij een internationale functie). Je kunt dan ook nog onderscheid maken tussen lezen, schrijven en spreken. Je eigen taal is je moedertaal. Als je tweetalig bent, heb je twee moedertalen. Wees eerlijk, maar  vermijd valse bescheidenheid.

Wereldwijde schaal – Tabel 1 (CEFR 3.3): Common Reference levels

A1A2
A- Niveau: basisgebruikerKan vertrouwde alledaagse uitdrukkingen en zeer eenvoudige zinnen begrijpen en gebruiken die gericht zijn op de bevrediging van concrete behoeften. Kan zichzelf en anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens, zoals waar hij / zij woont, mensen die hij / zij kent en dingen die hij / zij heeft. Kan op een eenvoudige manier communiceren, op voorwaarde dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is te helpen.Kan zinnen en vaak gebruikte uitdrukkingen begrijpen die betrekking hebben op gebieden die van direct belang zijn (bijv. Zeer elementaire persoonlijke en familie-informatie, winkelen, lokale geografie, werk). Kan communiceren in eenvoudige en routinetaken die een eenvoudige en directe uitwisseling van informatie over bekende en routinematige zaken vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten beschrijven van zijn / haar achtergrond, directe omgeving en zaken op gebieden die onmiddellijk nodig zijn.
B1B2
B- Niveau: onafhankelijke gebruikerKan de belangrijkste punten begrijpen van een duidelijke standaardinzet over vertrouwde zaken die we regelmatig tegenkomen op het werk, op school, in de vrije tijd, enz. Kan de meeste situaties aan die zich kunnen voordoen tijdens het reizen in een gebied waar de taal wordt gesproken. Kan eenvoudige verbonden tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of persoonlijk van belang zijn. Kan ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities beschrijven en in het kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.Kan de belangrijkste ideeën van complexe tekst over zowel concrete als abstracte onderwerpen begrijpen, inclusief technische discussies in zijn / haar vakgebied. Kan communiceren met een mate van vloeiendheid en spontaniteit die regelmatige interactie met moedertaalsprekers heel goed mogelijk maakt zonder spanning voor beide partijen. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen en een standpunt over een actueel onderwerp toelichten met de voor- en nadelen van verschillende opties.
C1C2
C- Niveau: vaardige gebruikerKan een breed scala aan veeleisende, langere teksten begrijpen en impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder veel duidelijk naar uitdrukkingen te hoeven zoeken. Kan taal flexibel en effectief gebruiken voor sociale, academische en professionele doeleinden. Kan duidelijke, goed gestructureerde, gedetailleerde tekst produceren over complexe onderwerpen, met gecontroleerd gebruik van organisatiepatronen, connectoren en samenhangende apparaten.Kan met gemak vrijwel alles horen of lezen. Kan informatie uit verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten en verhalen reconstrueren in een samenhangende presentatie. Kan zichzelf spontaan, zeer vloeiend en precies uitdrukken, waardoor fijnere betekenisschakeringen worden onderscheiden, zelfs in meer complexe situaties.

Buitenlandse naam, Nederlandse identiteit

Als je een buitenlandse naam hebt en sterke beheersing hebt van de Nederlandse taal, dan is het sterk aangeraden om dit dan ook duidelijk aan te geven (Zie afbeelding).

Geef aan dat Nederlands je moedertaal is of uitstekend wordt beheerst.

Hoe vervelend het ook is, werkgevers en recruiters zijn minder enthousiast op buitenlandse namen. Recruiters en werkgevers kunnen zeer kritisch (bevooroordeeld, laat hier geen onduidelijkheid over bestaan) cv’s sorteren.