Algemene Voorwaarden

Welkom bij Solliciteer.net (“wij,” “onze,” of “ons”). Deze Algemene Voorwaarden regelen uw gebruik van onze website, te vinden op www.solliciteer.net (aangeduid als de “Website”). Door de Website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met de naleving van en gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig voordat u van onze diensten gebruikmaakt.

Door de Website te gebruiken, erkent u dat u de wettelijke leeftijd hebt om bindende overeenkomsten aan te gaan en dat u akkoord gaat met alle toepasselijke wetten en voorschriften. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van de Website.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

  • Affiliate Marketing: Verwijst naar onze partnerschap met CVster.nl en de promotie van hun CV- en sollicitatiebrieftool via onze Website.
  • Derde Partij: Entiteiten en diensten die niet rechtstreeks zijn verbonden met Solliciteer.net.
  • Gebruikersgeneratie Content: Alle inhoud, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of andere materialen, die door gebruikers op onze Website zijn ingediend.

Verantwoordelijkheden van de Gebruiker

Door de Website te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met:

  • Het wettig en respectvol gebruiken van de Website.
  • Het regelmatig controleren van deze Algemene Voorwaarden op updates of wijzigingen.
  • Het erkennen en accepteren van de gevolgen van elk misbruik van de Website, wat kan resulteren in de schorsing of beëindiging van uw toegang tot onze diensten.

Samenvatting Privacybeleid

Ons Privacybeleid regelt de verzameling, het gebruik en het delen van gegevens op de Website. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens van gebruikers. Wij maken gebruik van Google Analytics in volledige naleving van de GDPR-regels. Voor gedetailleerde informatie, raadpleeg ons Privacybeleid.

Affiliate Disclosure

Wij zijn gelieerd aan CVster.nl en kunnen klikbare links en knoppen met affiliate links gebruiken om hun diensten te promoten. Deze affiliate links kunnen inkomsten genereren voor onze Website. We benadrukken echter dat onze beoordelingen en aanbevelingen objectief blijven en niet worden beïnvloed door enige vergoeding.

Intellectuele Eigendomsrechten

Wij doen geen aanspraak op eigendom van handelsmerken of auteursrechten die verband houden met onze Website of de inhoud ervan. Gebruikers behouden de volledige eigendom van hun door gebruikers gegenereerde inhoud. Door dergelijke inhoud op onze Website te plaatsen, verlenen gebruikers ons een niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om hun inhoud te gebruiken, reproduceren en verspreiden. Ongeoorloofd gebruik van onze inhoud is ten strengste verboden.

Disclaimers en Aansprakelijkheidsbeperkingen

De inhoud die op de Website wordt verstrekt, wordt “zoals het is” verstrekt zonder enige garanties, expliciet of impliciet.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of fouten in de inhoud die op de Website wordt verstrekt.

Gebruikers nemen de volledige verantwoordelijkheid voor hun gebruik en vertrouwen op de inhoud die beschikbaar is op de Website.

Door Gebruikers gegenereerde Inhoud

Gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud die zij op de Website plaatsen. Wij behouden ons het recht voor om door gebruikers gegenereerde inhoud die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden te verwijderen of aan te passen. Daarnaast zijn gebruikers verantwoordelijk voor eventuele claims of geschillen die kunnen voortvloeien uit hun geplaatste inhoud.

Toepasselijk Recht en Jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden vallen onder de wetten van Nederland, aangezien onze primaire locatie zich daar bevindt. Geschillen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden zullen onderhevig zijn aan de jurisdictie van Nederland.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van gebruikers om regelmatig deze voorwaarden te controleren op updates. Het voortdurende gebruik van de Website geeft uw acceptatie aan van de herziene voorwaarden.

Contactgegevens en Melding van Schending

Voor eventuele vragen over deze Algemene Voorwaarden of om schendingen te melden, kunt u contact met ons opnemen via contact@solliciteer.net of via onze contactpagina.